Credite Imobiliare - Noua Casa

Banca:
Denumire produs:Creditul Prima Casa
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 7.94% (calculat: 2+ROBOR 3M(5.94)
Marja peste dobanda de referinta:2 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:5.94 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:70
Comision de administrare:4 lei /luna
Comision de gestiune FNGCIMM:0.45 lei /an
Comision evaluare apartament:370 lei
Alte comisioane:
Conditii de acordare credit:
Dobanda este variabila, fiind compusa din indicele de referința plus marja fixa a bancii:

"IRCC"ť = indice de referinta pentru credite acordate In lei cu dobanda variabila, care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica simpla a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzacČ›iilor pe piaČ›a monetara interbancara, determinate pentru trimestrul anterior. Valoarea indicelui este calculata de BNR si publicata pe pagina sa de internet.
IRCC = 2.63%

Indicele de referinta Marja bancii
IRCC 2%
Comision datorat FNGCIMM:
"˘ Comision anual de gestiune: 0,45% aplicabil la soldul garantiei oferita de Stat;

Taxe si onorarii percepute de terti:
"˘ Costul pentru evaluarea garantiei de catre un evaluator autorizat de ANEVAR, conform optiunii exprimate de catre tine.
"˘ Costul asigurarilor: asigurarea obligatorie a locuintelor (PAD) si asigurarea facultativa a imobilului ce constituie garantia creditului;
"˘ Taxa pentru Inregistrarea garanČ›iilor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (taxa de Inscriere/modificare, reInscriere, Č™tergere etc.)
"˘ Onorariile notariale si taxele aferente Inscrierii/reInscrierii/modificarii/radierii garanČ›iilor imobiliare In/din Cartea Funciara sunt stabilite In funcČ›ie de tarifele percepute de notarii publici Č™i de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Exemple de calcul:
Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este 5% calculata in Iulie 2019 la o rata a dobanzii variabile de 4,63% pentru un credit de 225.000 lei contractat pe 30 ani, respectiv 360 de rate lunare de 1.157,5 Lei; suma totala de rambursat 425.735 Lei. Exemplul de calcul conține și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,45% aplicabil anual la soldul garanției oferite de Stat.

(actualizat in 04.12.2019; sursa datelor: CreditAgricole.ro)