Credite Imobiliare - Noua Casa

Banca:
Denumire produs:Creditul Prima noastra casa - CEC Bank- achizitionare locuinta - cu incasarea salariului prin CEC Bank
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 7.61% (calculat: 1.9+ROBOR 3M(5.71)
Marja peste dobanda de referinta:1.9 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:5.71 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:308lei
Comision de administrare:
Comision de gestiune FNGCIMM:0.3 lei /an
Comision evaluare apartament:350 lei
Alte comisioane:0.75 %
Conditii de acordare credit:

Credit in LEI pentru:
- achizitionarea unei locuinte proprietate personala prin Programul "Noua casa"


Se pot achizitiona urmatoarele tipuri de locuinte:
- locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
- locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
- alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoriile prevazute la lit. a) si b).


Se acorda si persoanelor fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv.


Perioada maxima de creditare de 30 ani


Aport propriu:
- minimum 5% din pretul de achizitie pentru toate categoriile de locuinte, in cazul in care valoarea finantarii este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei;
- minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi sau al locuintelor supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului, in cazul in care valoarea finantarii este cuprinsa intre 70.001 si 140.000 EUR, echivalent lei.


Valoarea creditului:
- maximum 66.500 EUR, echivalent in lei, in cazul achizitionarii de locuinte, care nu se incadreaza in categoria locuintelor noi sau asimilate acestora, in valoare de maximum 70.000 EUR, echivalent in lei, diferenta reprezentand avansul platit de beneficiar;
- minimum 59.501 EUR si maximum 119.000 EUR, echivalent in lei, in cazul achizitionarii unei locuinte noi sau asimilate locuintelor noi, a carei valoare poate fi cuprinsa intre 70.001 EUR si maximum 140.000 EUR, echivalent in lei, diferenta reprezentand avansul platit de beneficiar.


Perioada de gratie:
- maximum 90 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen scurt;
- maximum 180 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen mediu si lung.


Varsta:
- minima de 18 ani impliniti pentru contractarea creditului
- maxima de 75 ani la rambursarea integrala a creditului


La calculul venitului net se accepta venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)


Garantii:
- garantie emisa de FNGCIMM de maximum 50%, pentru toate categoriile de locuinte a caror valoare este de maximum 70.000 euro echivalent lei la cursul B.N.R. valabil la data incheierii promisiunii bilaterale de vanzare, valoare compusa din creditul acordat de Banca, de maximum 66.500 euro si avansul platit de beneficiar;
- garantie emisa de FNGCIMM de maximum 60%, pentru locuintele noi sau asimilate acestora, a caror valoare este cuprinsa intre 70.001 euro si maximum 140.000 euro, echivalent lei la cursul B.N.R. valabil la data incheierii promisiunii bilaterale de vanzare, valoare compusa din creditul acordat de Banca, cuprins intre minimum 59.501 euro si maximum 119.000 euro, la care se adauga avansul platit de beneficiar;
- ipoteca imobiliara de rang I pe toata durata creditarii, instituita asupra lucuintei achizitinate, atat in favoarea Bancii cat si a Statului, proportional cu procentul de garantare;
- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, atat in favoarea Bancii cat si a Statului, proportional cu procentul de garantare;
- ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral pentru garantarea dobanzii in valoare cel putin egala cu suma primelor trei rate de dobanda, constituit de beneficiar in favoarea Bancii


Rambursarea creditului:
- in rate lunare formate din rata de capital si dobanda;
- rambursarea anticipata a creditului poate fi efectuata oricand, pana la scadenta finala a creditului, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.


(actualizat in 11.09.2020, conform informatiilor de pe site-ul CEC.ro.)