Credite Imobiliare - Credite imobiliare (ipotecare) standard

Banca:
Denumire produs:Credit imobiliar/ipotecar achizitie - Unicredit, cu dobanda variabila, standard, fara rulaj lunar
Valuta:LEI
Rata dobanzii (% p.a.): 4.36% (calculat: 3.19+ROBOR 3M(1.17)
Marja peste dobanda de referinta:3.19 %
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M:1.17 %
Tip dobanda:variabila
Comision acordare/analiza:900lei
Comision de administrare:8 lei /luna
Comision de gestiune FNGCIMM:0 lei /an
Comision evaluare apartament:450 lei
Alte comisioane:70 lei
Comision asigurare viata:0.0416 % /luna
Conditii de acordare credit:

Conditii de eligibilitate Pentru contractarea acestei facilitati sunt necesare respectarea urmatoarelor conditii minime de eligibilitate: - Varsta minima: 20 ani / 25 ani pentru navigatori; - Varsta maxima: 70 ani / 65 ani pentru navigatorii brevetati si 60 ani pentru navigatori nebrevetati (varsta pana la care creditul trebuie rambursat in totalitate); - Venitul lunar net eligibil pe familie: Minim 1000 lei (250 euro pentru navigatori). Exemplu de calcul (septembrie 2019) Pentru un credit Ipotecar Achizitie de la UniCredit Bank S.A., in valoare de 230.000 Lei, pe o perioada de 25 ani, 300 de rate, cu dobanda variabila de 5,98% formata din IRCC + marja fixa 3,35%, comision de analiza de 900 Lei, taxa de inscriere a garantiilor mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) de 70 Lei, costul evaluarii imobilului de aproximativ 450 Lei conform informatiilor din piata detinute de creditor, costurile deschiderii si mentinerii unui cont curent de 5 Lei/luna, asigurare de viata* de 0.0416%/luna la sold credit, incheiata cu o companie de asigurari pentru care banca are calitatea de intermediar, DAE este de 6,68%, rata lunara este de 1.533,30 Lei, iar suma totala de plata la sfarsitul perioadei de creditare este de 464.637,48 lei. Pentru un credit Ipotecar Achizitie de la UniCredit Bank S.A., in valoare de 230.000 Lei, pe o perioada de 25 ani, 300 de rate, cu dobanda fixa primii 5 ani de 5,85% si dobanda variabila, incepand cu anul 6, de 6,13% formata din IRCC + marja fixa 3,5%, comision de analiza de 900 Lei, taxa de inscriere a garantiilor mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) de 70 Lei, costul evaluarii imobilului de aproximativ 450 Lei conform informatiilor din piata detinute de creditor, costurile deschiderii si mentinerii unui cont curent in Lei de 5 Lei/luna, asigurare de viata* de 0.0416%/luna la sold credit, incheiata cu o companie de asigurari pentru care banca are calitatea de intermediar, DAE este de 6,71%, rata lunara este de 1.515,10 Lei in primii 5 ani si 1,543.37 incepand cu anul 6, iar suma totala de plata la sfarsitul perioadei de creditare este de 467.220,63 lei. *Incheierea unei asigurari de viata este obligatorie. Costul din exemplul de mai sus este unul mediu si se bazeaza pe ipoteza potrivit careia varsta imprumutatului la data acordarii creditului este de 36 ani si intruneste cerintele standard privind starea de sanatate (nefiind necesara aplicarea unei prime de asigurare majorate) cuprizand cote de prime in valoare de: 0.0214% aplicat lunar la soldul creditului pana la varsta de 46 de ani, 0.0631% aplicat lunar la soldul creditului pana la varsta de 56 de ani si 0.1072% incepand cu varsta de 56 de ani. Daca veti opta pentru incheierea unei asigurari de viata la o companie pentru care banca nu are calitatea de intermediar, costurile asigurarii nu sunt cunoscute de banca si nu vor fi incluse in DAE. Acest credit trebuie garantat printr-o ipoteca asupra unui bun imobil si presupune incheierea si mentinerea pana la sfarsitul contractului de credit a unei polite de asigurare de viata si a unei polite de asigurare a bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului. Costurile notariale, costurile cu radierea si modificarea garantiilor mobiliare în AEGRM, costurile cu inregistrarea, radierea, modificarea garantiilor imobiliare in Cartea funciara, cat si costurile cu asigurarea imobilului nu sunt cunoscute de creditor si, in consecinta, nu sunt incluse in exemplu de calcul redat. Avertisment! Prin contractarea acestui tip de credit va supuneti urmatoarelor riscuri care va pot afecta posibilitatea de plata: fluctuatia veniturilor proprii, variatia indicelui de referinta IRCC ce poate determina cresterea ratei dobanzii si majorarea sumei lunare de rambursat. In conformitate cu cerintele legale, va informam ca incheierea unui contract de credit in alta valuta decat in cea in care obtineti veniturile, va expune riscului valutar, ce va poate afecta posibilitatea de plata. Acest risc apare in momentul in care valuta in care contractati un credit se apreciaza fata de moneda in care incasati veniturile sau detineti activele pe baza carora urmeaza sa rambursati creditul, conducand la majorarea sumei lunare de plata. De asemenea, va informam ca puteti incheia, pe cheltuiala proprie, un contract de asigurare pentru risc financiar de neplata, produs oferit de societatile de asigurare.